Wijktafel Burgerhout

De wijktafel wordt gehouden van 16:00 - 17:00 uur in buurthuis Keijenburg. Hier kunnen bewoners, ondernemers en partners uit Burgerhout maandelijks in gesprek gaan met:

  • Politie
  • WijZijn Roosendaal
  • Wijkzuster
  • Alwel
  • Buurtbeheer Fatima

Gesprekonderwerpen kunnen gaan over leefbaarheid, welzijn, zorg en veiligheid.

Iedere 3de maandag van de maand van 16.00 tot 17.00 in Buurthuis Keijenburg.

Meer informatie?
Edwin Spitters
06-14001960 - edwin.spitters@wijzijntraversegroep.nl