Nieuws

15 december 2020

Update n.a.v. de Corona Lockdown aankondiging van 14 december 2020.

Update Buurthuis Keijenburg

Beste gebruiker/bezoeker van Buurthuis Keijenburg,

Zoals u allen gehoord heeft is Nederland vanaf heden in een lockdown vanwege het Corona virus. Helaas betekend dit dat wij als buurthuis tot en met 19 jan 2021 niet op een reguliere wijze open kunnen. Sociaal verkeer en sociale contacten moeten immers tot een minimum beperkt worden.

Wel wordt er van de buurthuizen gevraagd of zij iets kunnen betekenen tegen de eenzaamheid. Eenzaamheid ligt zeker in deze tijd sneller op de loer.

Daarom zijn we deze week (t/m 18 dec) nog open voor de koffie middagen. (alleen op reservering, aan de deur kan niet gereserveerd worden!)

Vanaf 19 dec t/m 3 jan zijn we geheel gesloten wegens de kerstvakantie. Zoals gezegd is de reguliere sluiting in ieder geval tot 19 jan 2021.

Hoe en wat we kunnen, mogen, en verantwoord achten voor mensen die zich eenzaam voelen, na die 3 januari (tot einde lockdown op 19 jan) is op dit moment nog niet duidelijk. We kijken de situatie per week aan en hebben nog steeds nauw contact met de gemeente en overige buurthuizen. Zodra daar een besluit over valt, communiceren we dit uiteraard via de bekende wegen.

Voor nu; Hou vol! Blijf zoveel mogelijk thuis, houdt u zich aan de regels en blijf gezond!

Ondanks alles wensen wij u een liefdevolle kerst en een gezond nieuwjaar! Dat we 2021 maar weer meer in gezamenlijkheid mogen beleven...

Tot ziens! Team Keijenburg.

Gezamenlijk statement buurthuizen Roosendaal en bijbehorende dorpen.

Buurthuizen (wijk/dorpshuizen) zoeken een weg binnen de huidige corona maatregelen. Dit doen we samen. Er is met grote regelmaat gezamenlijk overleg tussen alle buurthuizen, de gemeente Roosendaal en Wijzijn Traversegroep als sociale partner hierin. Samen komen we tot antwoorden en ondersteunen we elkaar in de vragen die er liggen.

Buurthuizen zijn een aparte groep binnen de huidige richtlijnen. We vallen onder de horeca, maar hebben sinds kort een uitzonderingspositie waarin we voor ouderen, eenzamen en kwetsbaren in de samenleving iets mogen bieden binnen de mogelijkheden die er zijn.

Elke buurt, elke wijk, elk dorp is anders. Ieder heeft zijn eigen sociale kaart, zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen onmogelijkheden en vooral zijn eigen (ondersteuningen)vragen. Daarom is het al dan niet openstellen, of deels openstellen van de buurthuizen maatwerk. De basis is gelijk maar de uitvoering zal van elkaar verschillen. Sommige buurthuizen gaan open, anderen blijven gesloten of openen enkel voor bepaalde groepen. Dit zijn weloverwogen keuzes, gebaseerd op de (on)mogelijkheden, behoeftes en inzichten die er in die specifieke buurt of dorp zijn of juist ontbreken.

De veiligheid staat voorop. De veiligheid van de bezoekers, het personeel en de vrijwilligers. Houdt u zich daarom aan de regels die er binnen uw buurthuis gelden. Ieder buurthuis maakt zijn eigen mogelijkheden en regels kenbaar via hun mailingen, website/sociale media en bij de locatie zelf.

Alleen op die manier kunnen we samen de mogelijkheden benutten die er wel zijn. Voor nu; blijf gezond en vergeet elkaar niet.

Namens alle Roosendaalse buurthuizen,Dankuwel.

19 november 2020

Update n.a.v. de Corona persconferentie van 17 November 2020.

Gezamenlijk statement buurthuizen Roosendaal en bijbehorende dorpen.

Buurthuizen (wijk/dorpshuizen) zoeken een weg binnen de huidige corona maatregelen. Dit doen we samen. Er is met grote regelmaat gezamenlijk overleg tussen alle buurthuizen, de gemeente Roosendaal en Wijzijn Traversegroep als sociale partner hierin. Samen komen we tot antwoorden en ondersteunen we elkaar in de vragen die er liggen.

Buurthuizen zijn een aparte groep binnen de huidige richtlijnen. We vallen onder de horeca, maar hebben sinds kort een uitzonderingspositie waarin we voor ouderen, eenzamen en kwetsbaren in de samenleving iets mogen bieden binnen de mogelijkheden die er zijn.

Elke buurt, elke wijk, elk dorp is anders. Ieder heeft zijn eigen sociale kaart, zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen onmogelijkheden en vooral zijn eigen (ondersteuningen)vragen. Daarom is het al dan niet openstellen, of deels openstellen van de buurthuizen maatwerk. De basis is gelijk maar de uitvoering zal van elkaar verschillen. Sommige buurthuizen gaan open, anderen blijven gesloten of openen enkel voor bepaalde groepen. Dit zijn weloverwogen keuzes, gebaseerd op de (on)mogelijkheden, behoeftes en inzichten die er in die specifieke buurt of dorp zijn of juist ontbreken.

De veiligheid staat voorop. De veiligheid van de bezoekers, het personeel en de vrijwilligers. Houdt u zich daarom aan de regels die er binnen uw buurthuis gelden. Ieder buurthuis maakt zijn eigen mogelijkheden en regels kenbaar via hun mailingen, website/sociale media en bij de locatie zelf.

Alleen op die manier kunnen we samen de mogelijkheden benutten die er wel zijn. Voor nu; blijf gezond en vergeet elkaar niet.

Namens alle Roosendaalse buurthuizen,Dankuwel.

Update Buurthuis Keijenburg

Beste gebruiker/bezoeker van Buurthuis Keijenburg,

Vanaf donderdag 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown zoals deze in oktober was. Dit betekent concreet voor ons als buurthuis dat we enkel open mogen voor de zaalverhuur. Daardoor komen meerdere verenigingen niet in aanmerking door hun eigen beperkingen (sport/koren e.d.) Horeca is gesloten, de uitzonderingen hierop zijn niet van toepassing op Keijenburg. Er zijn ook al vele afmeldingen vanuit verenigingen.

Daarnaast is nog steeds het advies;

  • blijf zo veel mogelijk thuis
  • zoek elkaar niet onnodig op
  • beperk sociale contacten
  • beperk sociaal verkeer

Keijenburg is bij uitstek een plaats voor ontmoetingen en daarmee nu een risico in deze moeilijke tijd.

Wij vanuit Keijenburg vinden het daarom niet verantwoord om open te gaan. Veiligheid staat nog steeds voorop. Veiligheid voor de bezoekers, welke merendeel op leeftijd zijn, maar zeker ook de veiligheid voor onze vrijwilligers.

Buurthuis Keijenburg blijft in ieder geval gesloten voor de reguliere activiteiten tot en met 1 januari 2021 Rond 8 december zal er vanuit de overheid nieuwe informatie komen. Daarna, als duidelijker is wat wel en niet mogelijk is richting begin 2021, willen we graag met onze verenigingen in gesprek over het verdere verloop. Zodra we daarop meer informatie hebben zullen we dit verspreiden via de gebruikelijke kanalen.

Helaas zien wij binnen de regelgeving geen mogelijkheid ons gebruikelijke kerstdiner door te laten gaan. Wel zullen we de gevel en hal zo mooi mogelijk aankleden zodat we hopelijk wat sfeer kunnen brengen in de wijk.

Koffiemiddagen. We bekijken de mogelijkheden om wederom een vaste koffiemiddag te organiseren, zoals dit in Juni ook het geval was. U hoort hier zo spoedig mogelijk meer over.

Voor nu; Blijf zoveel mogelijk thuis en blijf gezond!

We zien jullie heel graag in 2021 weer terug.

Team Keijenburg.