Bridgen

Op donderdag middag van 13.15 tot 16.45 uur wordt er door enthousiaste dames en heren gekaart, in buurthuis Keijenburg te Roosendaal (vrienden club). Er worden zes ronden gespeeld. De club bestaat al meer dan 30 jaar, maar helaas door de vergrijzing is het aantal leden sterk afgenomen. In de zomer maanden wordt er niet gespeeld.

Het einde van het seizoen (mei) wordt altijd afgesloten met een gezamenlijk etentje.

Mocht u geïnteresseerd zijn om onze club te komen versterken dan kunt u altijd contact opnemen met de heer John Knol, 0165 559681, jewknol@kpnmail.nl.