Meander Koor

“Wij zijn het koor MEANDER uit Roosendaal. Zingen leuke liedjes in eigen taal”

Luiden de eerste regels van ons lijflied. Ons koor is ontstaan in 2012 en kreeg de naam: “Het Meanderkoor.”
Wij zingen voornamelijk Nederlandstalige liedjes maar ook enkele Duitse en Engelse liedjes. Ons koor bestaat uit 30 à 50 enthousiaste dames en heren, die tijdens de repetities en optredens met heel veel plezier en inzet hun stem laten horen.

Wij treden jaarlijks 20 a 25 keer op in verzorgings centra in Roosendaal en omgeving. De repetities zijn op maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Wilt U langs komen om de sfeer te proeven, te luisteren of zelfs om lekker mee te zingen? U bent van harte welkom. Graag even een telefoontje aan een van de bestuursleden (zie daarvoor onze website, zodat we U kunnen ontvangen en informeren.
Voor verdere informatie kunt U terecht bij onze voorzitter: Toon van Osta 06-51922081 of eltigre1950@hotmail.com.