Wijktafel Burgerhout

De wijktafel wordt gehouden van 16:00 - 17:00 uur in buurthuis Keijenburg. Hier kunnen bewoners, ondernemers en partners uit Burgerhout maandelijks in gesprek gaan met:

  • Politie / Wijkagent
  • WijZijn Roosendaal / Traverse
  • Traverse Jongerenwerk
  • Alwel
  • Buurtpreventie Burgerhout
  • Gemeente Roosendaal
  • Buurthuis Keijenburg

Gespreksonderwerpen kunnen gaan over leefbaarheid, welzijn, zorg en veiligheid.

Elk kwartaal (feb, mei, sept, dec 2024) in Buurthuis Keijenburg.

Voor precieze data of heeft u vooraf vragen over de wijktafel neem dan contact op met de Opbouwwerker Edwin Spitters. Email: edwin.spitters@wijzijntraversegroep.nl Telefoon: +31614001960 +31 165 750050