Keijenburg

Het buurthuis is medio jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd als patronaatsgebouw St. Joseph beter bekend als het St.Josephhuis. In 1971 werd Stichting Buurthuis Keijenburg opgericht.

In 2021 bestaan we dus 50 jaar! En het buurthuis an sich bestaat [meer dan 90 jaar]({{ page.url }}/historie)! In de loop der jaren heeft het buurthuis zowel voor jong als oud vele activiteiten georganiseerd waarbij veelal werd gelet op de minderbedeelde inwoners uit de wijk.

Ons doel is om activiteiten op de gebieden van ontmoeting, sociaal en cultureel te stimuleren en het buurthuis daarvoor beschikbaar te stellen. We beschikken over meerdere multifunctionele ruimtes die daarvoor te gebruiken zijn. Vraag ons naar de mogelijkheden!

We willen met ons mooie buurthuis graag een rol van betekenis vervullen in de leefbaarheid van de wijk Burgerhout. Zo mogelijk willen we participeren en ondersteunen in het oplossen van problemen en knelpunten van de wijk. Wij zetten ons in voor een leefbare wijk, dat is de basis voor onze beleidsvisie op lange termijn. Het plan van gemeente Roosendaal “Vitale wijken en dorpen” met de daarbij behorende vitaliteitskaart is daar een essentieel onderdeel van.

Lange termijn denken doen we ook op het gebied van ‘vergroenen’. We moeten immers ook aan de toekomst denken! Zo hebben we bijvoorbeeld zonnepanelen en is het gebouw voorzien van spouwmuurisolatie, led-verlichting en dubbel glas.