Nieuws

14 oktober 2020

Update n.a.v. de Corona persconferentie van 13 oktober 2020.

Beste gebruikers van Buurthuis Keijenburg,

Na de persconferentie van 13-10-2020 is de boodschap voor iedereen hard, maar duidelijk. Ook wij als buurthuis vallen onder de aangescherpte horeca maatregelen. Maatregelen die erop gericht zijn om sociaal verkeer in te dammen en ontmoetingen drastisch in te perken om zo het virus weer in de hand te krijgen.

De besmettingen in Roosendaal lopen op. En ondanks dat we binnen Keijenburg scherpe maatregelen getroffen hebben, gaan we het risico voor de komende 4 weken even helemaal uit de weg. Veiligheid voorop; de veiligheid voor u als bezoeker, maar ook de veiligheid van ons personeel en vrijwilligers.

Vanaf vandaag; woensdag 14-10, 22.00 uur zal ons buurthuis daarom gesloten zijn voor een periode van minimaal 4 weken. Dit is ook in overleg met alle Roosendaalse buurthuizen en de gemeente. Wij hopen dat we u na deze sluitingsperiode weer van harte welkom mogen heten, want wat hebben wij u hard nodig. Zodra er meer bekend is, hoort u uiteraard van ons.

Voor nu: blijf Gezond!

Team Keijenburg

28 september 2020

Alle vrijwilligers en personeelsleden van buurthuis keijenburg heten u graag welkom!

Buurthuis Keijenburg heet u graag welkom!

We zijn vanaf 1-september weer gestart met de reguliere, wekelijkse activiteiten. Wel blijven de richtlijnen vanuit het RIVM de norm. U kunt het gehele corona protocol terugvinden bovenaan deze website.

Voor ieders veiligheid zijn er looprichtingen aangebracht. De bar is voorzien van spatschermen. In elke zaal is desinfectiegel aanwezig. Ook zijn er ‘afstand’ stokken van 1,5 meter aanwezig in elke zaal, als hulmiddel bij het inrichten van de zaal op de juiste afstand. CO2 melders zijn besteld en worden in elke zaal gehangen, zodat we de luchtkwaliteit goed in de gaten kunnen houden.

Na de persconferentie van 28 september zijn er nieuwe regels; voor een periode van 3 weken. In ieder geval tot en met 19 oktober.

Wijzigingen binnen het buurthuis vanaf 29-9-2020

  • Groepsgrootte van maximaal 30 personen per geschikte ruimte
  • Vanaf 21.00 uur geen inloop meer
  • Sluiting buurthuis 22.00 uur
  • Mondkapjes worden vanuit de overheid sterk geadviseerd in openbare ruimtes.(uiteraard niet tijdens uw activiteit)

We rekenen op uw medewerking.

Team Buurthuis Keijenburg