Biljartclub Maandag-, vrijdagmiddag

Wij zijn een leuke recreatieve biljartgroep en biljarten op maandag en vrijdagmiddag van 13:00 tot 16:30 uur in buurthuis Keijenburg. Van januari t/m december spelen wij een onderlinge competitie, alsmede hebben wij ook weleens een uitwisseling met andere verenigingen.

Voor meer informatie kunt u contact
Henk Nijssen, 06-12519394, henrico.01@kpnmail.nl.