KBO Roosendaal

KBO- Roosendaal organiseert elke maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, een activiteit in Buurthuis Keijenburg. Deze activiteiten vinden meestal plaats op de derde donderdag van de maand, maar er zijn enkele uitzonderingen.

Wat kan KBO-Roosendaal voor u betekenen? KBO-Roosendaal maakt zich sterk voor de belangen van senioren. KBO-Roosendaal: om sociaal, vitaal en fit te blijven. Vitaal en Fit, Vitaliteitsdagen etc. KBO-Roosendaal beweegt: Dynamic Tennis, Aqua Aerobic, Zumba Dans en nog veel meer.

Maar wist u dat ? KBO-Roosendaal veel meer doet dan reizen, bingo, toneel en sporten maar ook doet aan individuele belangenbehartiging Het gaat hier om activiteiten die gericht zijn op het individuele welbevinden: advies en hulp ziekenbezoek, projecten rond eenzaamheid, veiligheid, woonadvies, enzovoort. Onze ouderenadviseurs, belastinginvullers, cliëntondersteuners en thuisadministrateurs zijn vrijwilligers die zijn opgeleid en werken vanuit onze afdeling. Leden kunnen ook gebruik maken van de volgende hulp.  Algemene vraagbaak  Juridische hulp (met name bij Wmo-zaken)  Hulp bij levensvragen via Ons Gesprek  Hulp bij Wlz-vragen  Gratis Huistest via woonadviseurs

Vanuit KBO-Roosendaal wordt samen met de omringende dorpen, ervoor gezorgd dat de belangen van senioren worden behartigd bij de gemeente Roosendaal. Met wethouders, beleidsambtenaren en lokale welzijnsorganisaties wordt regelmatig overlegd over onderwerpen die senioren aangaan. Er wordt gebruik gemaakt van informatieve kanalen zoals Zuidwest TV, en nemen deel (of werken samen met), aan projecten van andere organisaties in de regio, om daarmee de belangen van de senioren in de gemeente Roosendaal beter te kunnen behartigen. Samen zijn we sterk!

KBO-Roosendaal, is onderdeel van KBO-Brabant Enkele voordelen voor leden via KBO-Brabant  Belangenbehartiging op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, in het bijzonder op het gebied van inkomen, pensioen, wonen, mobiliteit, zorg, welzijn  Collectiviteitskortingen op ziektekostenverzekeringen (VG, CZ en Aon) en energie, korting via partnerorganisaties Medicura en Vers aan Tafel,  Korting op artikelen via de webshop Ons leden voordeel.  Toegang tot de KBO-datingsite Groet & Ontmoet  Een Ledenpas, waarmee het lid korting krijgt bij lokale bedrijven en bij activiteiten die KBO-Brabant organiseert  Deelname aan activiteiten van KBO-Brabant, zoals bijeenkomsten van de werkgroep Identiteit & Zingeving, Jaarcongres, Senioren Expo  Korting op de medische keuring van het rijbewijs.  Elf keer per jaar het ledenmagazine Ons en ons eigen informatieboekje, de Antenne.  Toegang tot relevante informatie via de website en nieuwsbrief Ons Actueel  Telefonische spreekuren mondzorg en notarissen

Zoals u heeft kunnen lezen is KBO-Roosendaal actief en veelzijdig; iedereen boven 50 jaar, is welkom, U ook!

Wordt Lid! Mail: secretaris.kbo.roosendaal@gmail.com of telefoonnummer 06-11067913

Nadere informatie over deze activiteiten vindt u op de website van KBO- Roosendaal.