Meer bewegen voor ouderen

MBVO is een vereniging voor ouderen vanaf 55 jaar. We oefenen in twee groepen, elke woensdagochtend.

Groep 1 is een gemengde groep, deze begint om 9.15 uur tot 10.15 uur. Daarna is het tot 10.30 uur koffie/thee drinken voor de liefhebbers.

Groep 2 is een damesgroep. Zij starten met koffie/thee om 10.15 uur. Om 10.30 uur begint de training, deze duurt tot 11.30 uur. De oefeningen zijn afgestemd op de senioren en gaan op een speelse manier onder leiding van mevrouw Henny van Geel, die tevens zorgt voor de muzikale begeleiding.

Het lidmaatschap bedraagt € 10,– per maand, contant te betalen. Voor men besluit lid te worden, kan men 2 keer gratis een les bijwonen.

Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar Joke Hoevenaars.
jokehoevenaars1@gmail.com