Out of Line Dancers

Wij zijn de country Line dance groep “de out of line dancers” Wij dansen elke vrijdag van 14.15 uur tot 16.00 uur in buurthuis Keijenburg. U mag altijd een kijkje komen nemen tijdens onze les, u bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u terecht bij Lian Rijsdijk juflian@hetnet.nl.